II Festiwal Kultury Polskiej „Impuls Polskości” w Kijowie

 

II Festiwal Kultury Polskiej „Impuls Polskości” przeprowadzony 11 września w Kijowskim Syreckim Parku umożliwił miłośnikom kultury polskiej promocję i prezentację swych umiejętności.

Ideę przedsięwzięcia – połączenia wystąpień artystycznych z warsztatami – przejętą ze szkoleń organizowanych przez Fundację „Wolność i Demokracja” zaproponowała i zrealizowała już drugi raz z rzędu grupa działaczy kijowskich organizacji Związku Polaków Ukrainy na czele z jej głównym promotorem Lesią Jermak.

Do udziału w drugiej edycji Festiwalu zgłosili się reprezentanci polskich organizacji działających na niwie promocji kultury polskiej na Ukrainie z Żytomierza, Tarnopola, Browarów i oczywiście – liczna reprezentacja polskich organizacji stolicy.

Festiwal zaszczycili swoją obecnością Pani Ambasadorowa Monika Kapa-Cichocka oraz Konsul Przemysław Pierz.

Celem festiwalu jest ochrona i podtrzymywanie tradycji polskich, promowanie polskości na Ukrainie, integracja młodzieży polskiego pochodzenia , zapoznanie mieszkańców Kijowa i gości miasta z dorobkiem polskich organizacji Ukrainy.

Nowy format Festiwalu to połączenie wystąpień z warsztatami – został dobrze przyjęty przez publiczność w 2020 r więc nastąpiła jego kontynuacja.

Festiwal został otwarty przez prezesa ZPU pana Antoniego Stefanowicza po czym uczestnicy barwnym korowodem śpiewając udali się po parku zapraszając wszystkich na warsztaty i koncert.

Następnie nastąpiła część warsztatowa, gdzie śpiewano, tańczono i robiono robótki ręczne. Zaś w drugiej części wydarzenia podziwialiśmy talenty naszych wykonawców. Festiwal został zakończony podsumowaniem od Pani Ambasadorowej Moniki Kapy – Cichockiej każdy zespół /wykonawca otrzymał statuetkę festiwalową, a każdy uczestnik medal i dyplom pamiątkowy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej edycji Festiwalu, do zobaczenia za rok z nowym IMPULSEM POLSKOŚCI!

Działanie wspierane  przez Fundacje Wolność i Demokracja w ramach projektu Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na Ukrainie

 Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.