Wizyta delegacji Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Szkole Polskiej w Kowlu

W poniedziałek, 20 września, 8 członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, po dłuższej przerwie zawitało z wizytą do Kowla. Goście zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach śp. Wacława Herki – wieloletniego prezesa TKP w Kowlu i śp. Anatola Sulika – zwanego „kustoszem pamięci narodowej” oraz grobach polskich żołnierzy w kwaterze wojskowej, którymi opiekuje się TKP w Kowlu.

Potem delegaci spotkali się z prezesem Anatolem Herką i członkami towarzystwa w sali szkoły. Uczniom przekazali tablice ortograficzne oraz atlasy Polski. Uczestnicy spotkania obejrzeli film o XX – leciu szkoły i zdjęcia z różnych okresów działalności szkoły. Mogli też wysłuchać wspomnień byłych uczniów.

Z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu współpracuje od wielu lat. Prezes TMWiP Józef Solak zaprosił delegację członków towarzystwa z Kowla na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości do Chełma.

Goście z Polski zostali podjęci poczęstunkiem i gorącą herbatą i kawą. Przy stole wspominano minione wydarzenia, ponieważ współpraca układa się bardzo dobrze od wielu lat. Snuto także plany na przyszłą działalność i wspólne projekty.

Szkoła Polska w Kowlu od wielu lat jest wspierana przez  Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu “Biało-czerowne ABC”

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Prezes TKP w Kowlu,

Anatolij Herka