VIII Ogolnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” w Stryju

W  VIII edycji Ogólnoukraińskiego Dyktanda  Języka Polskiego w Stryju wzięli udział 102 uczestników. Wśród nich – dzieci, młodzież, rodzice, seniorzy.

Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej, uczniowie ogólnokształcących szkół  nr 1, 2, 3, 6, 10 m. Stryja, uczące się języka polskiego jako obcego, ich nauczyciele,  członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (oddział w Stryju), studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Rodziny Kolpinga w Stryju, absolwenci naszej szkoły  oraz miłośnicy języka polskiego – osoby młode i starsze, którzy lubią czytać, pisać i mówić po polsku.

Zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Eliza Dzwonkiewicz- Konsul Generalna RP we Lwowie. Byli również przedstawiciele telewizji lokalnej, Pani Danuta Skrobańska – Prezes TKPZL w Stryju, Pani Maria Suchowerska – Dyrektor Ogólnokształcącej szkoły  I-III st. nr 1.

W podsumowaniu mamy następujące wyniki:

W kategorii “Dzieci i młodzież”

Marta Prynda – Mistrz Języka Polskiego

Filomena Nikiforowa – I Wicemistrz Języka Polskiego

Irena Brenycz – II Wicemistrz Języka Polskiego

W kategorii “Dorośli”

Krystyna Urban – Mistrz Języka Polskiego

Włodzimierz Jurczyszyn – I Wicemistrz Języka Polskiego

Jerzy Prynda – II Wicemistrz Języka Polskiego

Zofia Kuryło (11 lat) – najmłodszy uczestnik.

Stanisława Hnatiw (82 lata) – najstarszy uczestnik.

Największą nagrodą dla wszystkich uczestników były gratulacje, dyplomy i nagrody  otrzymane z rąk Pani Elizy Dzwonkiewicz Konsul Generalnej RP we Lwowie. Dla wszystkich uczestników, dla dzieci, młodzieży i dla osób starszych była to niezapomniana chwila i wielki zaszczyt.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie.”