“Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej” warsztaty we Lwowie

20 września 2018 roku w Szkole Średniej nr 10 we Lwowie w ramach projektu “Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej” odbył się II warsztat diagnostyczny dla grupy uczniów, rodziców, nauczycieli i liderów ze szkoły nr 10 (Lwów).

Warsztaty odbyły się  w gabinecie historycznym. Gabinet dobrze wyposażony: komputer, projektor, dużo miejsca do pracy. Grupa Rodzic-Uczeń-Nauczyciel-Lider przybyła w pełnym składzie. Pracowali zgodnie, aktywnie i szybko. Poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Chcę podziękować dyrektorowi szkoły nr 10 Panu Ryszardowi Vincencowi, Wicedyrektor Pani Wierze Szerszniowej oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i aktywną współpracę.

  

Projekt „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.