Izjasław

 Nazwa podmiotu nauczania 

Szkoła Sobotnia przy Towarzystwie dobroczynnym “POLONIA”


Adres 

Labazy, 29, 30300 Izjasław, Chmielnicki obw.,Ukraina


Data założenia 

2012


Liczba uczniów i nauczycieli 

20 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Szkoła pracuje przy Towarzystwie Dobroczynnym “Polonia”. Zajęcia języka polskiego odbywają się w grupach kilkuosobowych w zależności od wieku w każdą sobotę. W zeszłym roku szkoła liczyła 10 uczniów, teraz – 20. Na lekcjach dzieci uczą się języka polskiego i polskiej kultury.

W ciągu trzech ostatnich lat nasi uczniowie brali udział w akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.   W lipcu 2014 uczniowie byli zaproszeni do m. Olesnica za współpracę z młodzieżą  tego miasta.

W listopadzie uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli w napisaniu dyktanda z języka polskiego w Chmielnicku.

020