Jaworów

Nazwa podmiotu nauczania
Polska sobotnia szkoła im. Jana III Sobieskiego w Jaworowie


Adres

Ul. Zahajewycza, 51A Jaworów 81000 Ukraina


Data założenia

2002


Liczba uczniów i nauczycieli 

130 uczniów i 3 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Otwarcie szkoły odbyło się 1 września 2002 roku w Kościele  Św. Piotra i Pawła w Jaworowie. Artykuły szkolne przywieźli goście z Jarosławia: starosta Janusz Kołakowski i wice-starosta Tadeusz Petry. Proboszcz parafii Władysław Biszko przekazał do naszej dyspozycji wielką bibliotekę.

Zajęcia odbywały się od początku w salce katechetycznej przy kościele. Jak tylko skończono budownictwo plebanii, ksiądz proboszcz gościnnie przyjął nas tam.

Dzięki fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” i Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” z Warszawy mogliśmy zakupić magnetofon, telewizor, a później – meble szkolne i piękne stroje dla zespołu. Za pośrednictwem Adama Chłopka otrzymaliśmy podręczniki i literaturę metodyczną z Konsulatu RP we Lwowie, a w 2009 – komputer z całym wyposażeniem.

Jeśli na początku istnienia szkoła liczyła 15 uczniów, to dzisiaj mamy ich już 130. Do szkoły dojeżdżają dzieci z Nowojaworowska, Nemyrowa, Janowa i przyległych do Jaworowa wiosek. Studiują język polski także dorośli. Współpracujemy z polskimi szkołami na Ukrainie, Centrum Oświaty Polonijnej w Drohobyczu. Nasze dzieci biorą udział w konkursach i olimpiadach, zorganizowanych albo wspieranych przez Konsulat RP (“Znasz-li ten kraj”, “Wesołe nutki”, “Rozkołysz pieśnią świat”, “Podaruj dzieciom usmiech”), konkursach recytatorskich i plastycznych, zostają laureatami (2 miejsce Konkurs plastyczny w Krakowie, wyróżnienie “Znasz-li ten kraj”, wyróżnienie w Przedborzu).

Przy szkole działają chór dziecięcy “Jabłuszko”, zespół mieszany “Roztoczanki” do którego wchodzą nauczyciele, rodzice oraz absolwenci szkoły, kółko teatralne i recytatorskie.

Działalność śródroczna obejmuje sprzątanie polskiego cmentarza, Akademie na Dzień Niepodległości i Dzień Konstytucji, Święto Babci i Dziadka, konferencje rocznicowe, związane z Janem III Sobieskim i inne, konkursy plastyczne i recytatorskie. W tym roku zaprowadziliśmy Studniówkę (czyli święto “100 dni w szkole”).

Wyroznienie na Konkursie Znasz-li ten kraj