Dom Polski

Nazwa podmiotu nauczania

Dom Polski


Adres 

Kijów, ul. Saksagańskiego 99/4, FOPnaU


Data założenia

1998


Liczba uczniów i nauczycieli 

570 uczniów i 6 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Uczniowie sobotniej szkoły zapoznają się z kulturą, tradycjami i historią Polski; biorą udział w olimpiadach języka polskiego, w konkursie recytatorskim “Kresy” i innych imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Polski w Kijowie; absolwenci 11 klas po ukończeniu kursu językowego startują na studia do Polski.

szkola-w-kijowie_2