Punkt nauczania języka i kultury polskiej przy Związku Polaków Ukrainy

Nazwa podmiotu nauczania

Punkt  nauczania języka i kultury polskiej przy ZPU


Adres 

Związek Polaków Ukrainy,  ul. I. Franki 40b, 01030 Kijów

+38(044)4863177

e-mail: [email protected]


Data założenia 

14.01.2014


Liczba uczniów i nauczycieli 

160 uczniów i 3  nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

W związku z zwiększającą  się liczba chętnych  do uczenia się języka ojczystego, literatury, historii , poznania kultury tradycji polskich nie tylko wśród Polonii ukraińskiej, lecz i innych narodowości Ukrainy wśród  młodzieży  stworzono przy Związku Polaków Ukrainy   punkt nauki języka i kultury polskiej od 2013 , do którego przystąpiło 124 osoby .

Uczestnikami naszej szkoły są osoby polskiego pochodzenia, dzieci, młodzież wszyscy chętni uczyć się języka polskiego i poznawać piękno kultury polskiej.

W punkcie nauki języka polskiego i kultury odbywali  się zajęcia językowe dla grup z różnym stopniem znajomości języka  (A1, A2, B1, B2) prowadzone przez 3 nauczycieli. Także w ramach zajęć młodzież miała możliwość   poznać  kulturę i obyczaje,odbyły  się  konsultacje dla  młodzieży wyjeżdżającej na studia do Polski , a także okolicznościowe spotkania młodzieżowe.

W ciągu roku oprócz zajęć tradycyjnych przy punkcie miały miejsce zorganizowane następujące przedsięwzięcia :

  • Otwarcie Szkoły
  • Koncert z okazji Narodowego Święta Dnia Niepodległości Polski
  • Program  edukacyjno – poznawczy “Lekcje polskości”
  • Andrzejki
  • Mikołajki

Spotkanie noworoczne

Pierwszy rok szkolny odbył się ciekawie i radośnie, a na pewno bardzo pracowicie , tak samo jak i pierwsze  spotkanie  na zawsze pozostanie w pamięci uczniów.

Najważniejsze, że są kontynuowane tradycję i więź z rodzinnym krajem.

spotkanie noworoczne kijow