Kropywnicki (dawniej Kirowograd)

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła Sobotnio – Niedzielna przy Stowarzyszeniu Polaków Regionu Kirowogradzkiego “Polonia”  im. K. Szymanowskiego w Kirowogradzie  (obecnie Kropywnicki)


Adres 

25006  Kropywnicki, ul. Dworcowa 50, Ukraina


Strona internetowa

http://polonia.kr.ua/

https://www.facebook.com/PoloniaUA/


Data założenia  

2012


Liczba uczniów i nauczycieli 

200 uczniów i 5 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Kropywnickim ściśle współpracuje z kilku placówkami i dzięki temu w 2014 roku korzystała z 4 pomieszczeń:

  • sala 1 (główna) do nauki języka polskiego przy parafii Swiętego Ducha w Kropywnickim pod adresem: ul. Dworcowa 50
  • sala 2 (Centrum Kultury Polskiej) użyczona przez Biblioitekę Obwodową im. Dmytra Czyżewskiego w Kropywnickim,
  • sala 3 – gabinet języka polskiego w szkole miejscowej (Kolegium Ogólnokształcące),
  • sala 4 -gabinet w pomieszczeniu Centrum Metodycznego Departamentu Oświaty Rady Miejskiej.

Coroczne występy uczniów (pieśni, wiersze po polsku) na Konkursie im. A. Mickiewicza “Kresy”,”Dniu Europy w Kirowogradzie”, “Dniu miasta Kirowogradu”, w dzień Świętego Mikołaja, obchodach z okazji  Dnia Konstytucji 3 Maja, Dnia Niepodległości Polski. Udział w uroczystościach i festiwalach w Kijowie, Białej Cerkwi, Odessie. W roku 2014 uczennica Agłaja Zubriczewa zajęła 1 miejsce wśród najmłodszych (do lat 12). w XXIII Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza “Kresy 2014”, zorganizowanym przez “Dom Polski” w Kijowie.

W samym Kropywnickim w 2014 r. zorganizowaliśmy Konkurs muzyczny i recytatorski “Lubię Polskę” i Podróz szlakiem Karola Szymanowskiego, połączone z XII Festiwalem Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Kirowogradzie i Tymoszówce. Udział w konkursach wzięło prawie 100 uczestników.

Przeprowadziliśmy w 2014 r.  w Kropywnickim Ogólnoukraińskie Dyktando po polsku ?Ja piszę, ty piszesz, my piszemy. Zorganizowaliśmy koncert zespołu “Polanie znad Dniepru” z Kijowa.

W kosciele odchody Dnia Konstytucji 2012r. Gosci - p. konsul R.Wolski, p. wice-konsul D. Dmuchowska, A. Stefanowicz