Kołomyja

Nazwa podmiotu nauczania 

Polska  Sobotnia  Szkoła  im. Stanisława  Vincenza przy   Towarzystwie  Kultury  Polskiej  “Pokucie”


Adres 

ul. Franka 6-b 78200 Kołomyja, Ukraina


Data założenia 

25 maja 1997


Liczba uczniów i nauczycieli 

95 uczniów i 6 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Szkoła  została  założona  przy  Towarzystwie  Kultury  Polskiej “Pokucie”  dla  nauczania  języka  polskiego  i  rozwoju  kultury  polskiej  na  Pokuciu.  Przy  szkole  działa zespół  artystyczny “Kwiaty  Pokucia”

oraz grupa  teatralna. Do  szkoły  uczęszczają  dzieci  z  rodzin  polskich, mieszanych oraz z pochodzeniem polskim.

Nasi  uczniowie  biorą aktywny udział w międzynarodowych konkursach artystycznych i recytatorskich. W 2014 roku zajęliśmy  1 i 3 miejsca   w Międzynarodowym  Konkursie  Plastycznym  w Krakowie.

Każdego roku  grupa  teatralna uczestniczy w Festiwalu Dziecięcych Polskich  Organizacji  na Ukrainie  “Podaruj  dzieciom  uśmiech”  w  Stryju. W 2013 roku biorąc udział w tym festiwalu zajęliśmy 1 miejsce i otrzymaliśmy w nagrodę Koziołka  Matołka.

Co roku  zespół “Kwiaty Pokucia” z programem artystycznym odwiedza różne miasta Polski: Lublin, Nysę, Lambinowice, Olsztyn i inne.

Nasi najlepsi absolwenci  studiują na polskich  uczelniach wyższych w takich miastach jak:  Kraków, Lublin, Rzeszów,  Warszawa, Wrocław oraz Poznań.

Starsze dzieci i młodzież szanują i znają historię swojej ziemi i przodków dlatego chętnie każdego roku  uczestniczą w sprzątaniu polskiego cmentarza w Kołomyi razem z panią redaktor TWP Wrocław Grażyną Orłowską-Sondej i młodzieżą z Polski.

100_2762.