Korosteń

Nazwa podmiotu nauczania

Szkółka sobotnio – niedzielna działająca przy Związku Polaków na Ukrainie odział w Korosteniu

Szkoła Ogólnokształcąca nr 2


Adres

ul. Plac Bazarny 4/2, 11500 Korosteń

Nr tel. +380414246543

[email protected]

ul. 1 Maja 2, 11500 Korosteń

[email protected]


Data założenia 

2006 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

Dzieci i młodzież: 100 osób, Dorośli: 20


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Szkółka sobotnio – niedzielna powstała w 2006 roku z inicjatywy pani prezes Związku Polaków na Ukrainie odział w Korosteniu Wandy Laskowskiej. Od początku działalności szkoły, zajęcia były prowadzone przez nauczycieli współpracujących z  Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Początkowo uczestniczyło w nich około 20 osób, w tym dorośli i dzieci. Lekcje odbywały się w wynajmowanej sali.

Obecnie zajęcia prowadzone są w Szkole nr 2, w której powstała klasa nauczania języka polskiego.  Znacznie wzrosło zainteresowanie dzieci i dorosłych językiem polskim. Język polski jest nauczany w szkole także jako fakultet.

Corocznie odbywa się Festiwal Kolęd i Pastorałek, w którym uczestnicy wykonują wybrane przez siebie polskie kolędy i pastorałki.  Dzieci oraz dorośli biorą udział w konkursach, olimpiadach organizowanych na terenie Ukrainy. Osoby w wieku szkolnym, uczęszczające na zajęcia z języka polskiego, wyjeżdżają na dwutygodniowe obozy do Polski.

W poprzednim roku pięć osób dostało się na studia do Polski.

konurs co wiesz o Polsce