Projekty liderskie prowadzone przez Fundację:


Ja-Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą (MEN)


Szkoła lidera polonijnego “Ja-Lider” (Senat RP)