Jesienna wycieczka do Lwowa uczniów Szkółki sobotnio-niedzielnej przy WTSP „Barwy Kresowe”

Pamiętne miasto urzędy i prawo,

Wyniosłe wieże i wysokie bramy,

Sarmackich królów gościnna zabawo,

O święty Lwowie gdzie chętni bywamy.

Sebastian Klonowic, Roxolania, 1584, tłum. Władysław Syrokomla

24 października 2021 roku uczestnicy Szkółki sobotnio-niedzielnej przy WTSP „Barwy Kresowe” razem ze swoimi nauczycielami i mentorami pojechali na tak długo oczekiwaną! wycieczkę do Lwowa. Pogoda nam dopisywała! Lwów spotkał łagodnym wietrzykiem, a nawet, czasami  i jesiennym słoneczkiem.

Rozpoczęliśmy wycieczkę od zwiedzania cmentarza Orląt Lwowskich. Po obejrzeniu kompleksu funeralnego młodsza grupa słuchaczy Szkółki pojechała do centrum miasta. Tam dzieci zwiedziły Katedrę Łacińską, Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów obok Rynku, a także pospacerowały po Starówce.

W tym czasie starsi uczniowie i młodzież zespołu zwiedzili cmentarz Łyczakowski. Dla większości to była pierwsza w życiu wycieczka po najstarszej zabytkowej nekropolii Europy. Uczestników wycieczki zafascynowały zabytkowe nagrobki o wysokiej wartości artystycznej. Złożyliśmy hołd wielkiej Gabrieli Zapolskiej, setną rocznicą śmierci której mija w tym roku.

Po zwiedzaniu Łyczakówki odbyła się wycieczka ulicą Miecznikowa. Młodzież obejrzała trzy pałace Lwowa w stylu francuskiego klasycyzmu.

Zmęczeni lecz szczęśliwi wracaliśmy do Łucka. Dziękujemy szczerze Projektowi „Biało-czerwone ABC” zrealizowanemu przez Fundację Wolność i Demokracja!

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.