Kamionka Buska

Nazwa podmiotu nauczania

Punkt nauczania przy  parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP


Adres

ul. Jana Pawła II 5, 80400 Kamionka Buska


Data założenia

Brak rejestracji. Nauczanie języka polskiego odbywa się na zasadzie chęci i dobrowolności nauki tego języka dla dzieci i dorosłych pochodzenia polskiego i nie tylko.


Liczba uczniów i nauczycieli

50 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Wycieczka do Lwowa