Konferencja oświatowa „O lepszą polszczyznę” zakończona

10 i 11 grudnia 2016 w Brzuchowicach pod Lwowem odbyła się konferencja oświatowa pod hasłem „O lepszą polszczyznę. Podsumowanie realizacji projektu »Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie«”.

Frekwencja była przytłaczająca – 140 uczestników, w tym 16 nauczycieli delegowanych przez ORPEG. Wszyscy czynnie uczestniczyli w warsztatach. Na konferencji zaprezentowano dorobek pracy najprężniejszych polskich placówek oświatowych na Ukrainie.
Gościem specjalnym był profesor Jan Żaryn, senator RP. Dwuczęściowy wykład na temat historii kresów, który wygłosił, odnosił się do tożsamości, poczucia przynależności oraz kultury polskiej determinowanej lokalnie – aspektów niezwykle ważnych w pracy środowisk polskich działających na Ukrainie.
Na konferencji nie zabrakło tego co najważniejsze – rodzinnego ciepła, jakie łączy Fundację i naszych przyjaciół. Chwile wzruszeń, szczerość życzeń składanych nad delikatnie łamanym opłatkiem oraz wspólny kolędowy śpiew po raz kolejny uświadomiły nam naszą wzajemną miłość i tę odwieczną prawdę, że w jedności tkwi prawdziwa siła.


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.