Konferencja “Historia kartą spisana. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka”

DSC_260516 grudnia w Sejmie RP odbyła się zorganizowana przez Fundację Wolność i Demokracja przy współpracy z Sejmową Komisją ds Polaków za Granicą konferencja “Historia kartą spisana. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka”, podsumowująca osiem lat funkcjonowania Ustawy o Karcie Polaka.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele środowiska polskiego z czterech krajów, w popularność Karty Polaka w których jest najwyższa – Białorusi, Ukrainy, Łotwy oraz Litwy, przedstawiciele MSZ, SEW UW. W czasie dyskusji poruszono tematy dotyczące zwiększenia motywacji środowiska polskiego do nauki języka przodków w związku z możliwością otrzymania Karty Polaka, procedurę odwołania od decyzji konsula w razie braku satysfakcji petenta po przeprowadzonej rozmowie. W trakcie konferencji zaprezentowano dane statystyczne dotyczące posiadaczy Kart Polaka w krajach ich zamieszkania.

Spotkanie moderował Damian Ciarciński – były konsul KG RP w Winnicy opowiedział o projekcie „Historia Kartą spisana” realizowanym przez Fundację oraz o badaniu przeprowadzonym wśród 500 posiadaczy Kart Polaka na terenie trzech krajów na jej zlecenie.

Na pytanie, czy: „Karta Polaka – to element odrodzenia polskości czy jedynie wymiar praktyczno-wizowy?” postarali się odpowiedzieć Andżelika Borys z Białorusi, Jerzy Wójcicki z Ukrainy oraz Michał Mackiewicz z Litwy.

Poseł Michał Dworczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą przedstawił główne założenia nowelizowanej Ustawy oraz propozycje, które napłynęły od środowiska polskiego oraz ekspertów, specjalizujących się w problemach Polaków na wschodzie.

Po konferencji odbyło się posiedzenie sejmowej komisji ds Polaków za granicą, na które zaproszono także członków konferencji. Komisja na wniosek przewodniczącego jednogłośnie uchwaliła projekt nowelizacji i przekazała go do Senatu. Przy pomyślnych okolicznościach Polacy na wschodzie zaczną doświadczać pozytywnych zmian wskutek wdrożenia nowelizowanej Ustawy o Karcie Polaka już w drugiej połowie 2016 r.


Nagranie całej konferencji z archiwum Sejmu