Konferencja oświatowa dla przedstawicieli polskich placówek oświatowych na Ukrainie „Jak uczyć kultury polskiej?”

5 grudnia odbyła się konferencja oświatowa dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych na Ukrainie pod tytułem „Jak uczyć kultury polskiej?”.

W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników: nauczycieli, dyrektorów szkół, prezesów polskich organizacji z blisko 40 miejscowości na Ukrainie.

Program był rozbudowany i różnorodny. Konferencję rozpoczęła prezes Lilia Luboniewicz, witając uczestników oraz prelegentów. Wstępne wystąpienie wygłosiła prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, która w poetycki sposób nakreśliła nierozerwalny związek kultury i języka, przedstawiła rolę kultury w nauczaniu języka polskiego.

Niedzielne spotkanie składało się z wykładów prowadzonych m.in. przez przedstawicieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, którzy przybliżali sylwetki wybitnych polskich poetów: Małgorzata Byszuk – Cypriana Kamila Norwida, dr Małgorzata Wilgucka – Tadeusza Różewicza oraz dr Mariusz Kalandyk – Stanisława Lema. Wszyscy uczestnicy mogli również zapoznać się z koncepcją rozwoju uczenia się z wykorzystaniem narzędzi analizy sposobu uczenia się oraz nauczania przedstawioną przez dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS Dorotę Tomaszewicz oraz  dyrektor Szkoły Podstawowej w Wasilkowie Annę Fidurską, International Values Consultant.

Sporym wyzwaniem technicznym okazało się przeprowadzenie warsztatów poświęconych prezentowaniu i wykorzystaniu teczek edukacyjnych dotyczących Wielkich Polaków – Wizjonerów. Patroni 2021 roku: ks. kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Lem i Cyprian Kamil Norwid zostali zaprezentowani przy użyciu teczek interaktywnych, które w sposób atrakcyjny mogą przekazać uczniom szkół polskich na Ukrainie najbardziej istotne kwestie związane z życiem, twórczością i światopoglądem tych osób. Warsztaty były prowadzone przez pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: prof. Beatę Obsulewicz-Niewińską, prof. Annę Podstawkę i ks. dr. Rafała Pastę.

Kolejne warsztaty dotyczyły prezentacji podręcznika do nauczania języka polskiego „Kompendium świadomego nauczyciela”. Uczestnicy podzieleni na trzy grupy/pokoje pod okiem twórców owego podręcznika: prof. Beaty Obsulewicz-Niewińskiej, prezes Fundacji dla Edukacji „Polis” Małgorzaty Wróblewskiej i sekretarz Fundacji dla Edukacji „Polis” Marii Czubek dostali praktyczne wskazówki wykorzystania „Kompendium” na lekcji z uwzględnieniem zakresu tematycznego, poziomu znajomości języka oraz wieku ucznia. Uczestnicy konferencji uczyli się również tworzenia treści edukacyjnych z użyciem narzędzia internetowego Wordwall.

Podczas konferencji była również możliwość zaprezentowania efektów realizacji projektu „Szkoła dobrej jakości”. Przedstawiciele szkół polskich z Odessy, Jaworowa, Berlina i Neapolu przedstawili opracowane przez siebie materiały edukacyjne przeznaczone dla uczniów za pośrednictwem platformy Moodle, zachęcając tym samym inne szkoły do rozszerzania swojej oferty oświatowej. Spotkanie to było prowadzone przez edukatorkę i ekspertkę z zakresu nauczania matematyki i diagnostyki edukacyjnej Barbarę Dubiecką-Kruk.

Ostania część spotkania należała do przedstawicieli Ogólnoukraińskego Centrum Metodycznego Nauczania Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Maria Maćkowicz oraz Anna Miśkiewicz przedstawiły działalność i ofertę Centrum.

Po pracowitym dniu nastąpił czas na podsumowania, wnioski i refleksje. Sądząc po wyrażanych opiniach zarówno w sposób bezpośredni, jak i na czacie, uczestnicy byli zadowoleni z zaoferowanych tematów, narzędzi i spotkań.

Konferencję moderowała Zofia Domaradzka-Grochowalska, psycholog, psychoedukator, ekspert ds. rozwoju organizacji, współautorka Modelu Wartościowych Szkół®, coach i superwizor International Coaching Community (ICC). Nad sprawnym przebiegiem od strony technicznej czuwała Julia Saweliewa, koordynator projektów WiD.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.