Mikołajki w Pierwszej Szkole Społecznej w Austrii,

Jak co roku,  do Pierwszej Szkoły Społecznej w Austrii, działającej przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-oświatowym w Austrii, na początku grudnia zawitał Święty Mikołaj wraz ze swymi elficzkami. Odwiedzili oni wszystkie klasy i każdy uczeń otrzymał mikołajkowy prezent.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno–Oświatowe w Austrii  jest wspierane przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.