Święty Mikołaj zawitał do Łucka

6 grudnia 2021 roku w Wołyńskim Towarzystwie Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” zostały zorganizowane mikołajki dla dzieci członków Towarzystwa oraz uczniów działającej przy nim polskiej szkółki. W ramach święta odbył się koncert, na którym wystąpiły zespoły dziecięce z pieśniami polskimi. Dzieci recytowały wiersze poetów polskich. Na koniec [...]
Czytaj więcej

Mikołajki w Pierwszej Szkole Społecznej w Austrii,

Jak co roku,  do Pierwszej Szkoły Społecznej w Austrii, działającej przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-oświatowym w Austrii, na początku grudnia zawitał Święty Mikołaj wraz ze swymi elficzkami. Odwiedzili oni wszystkie klasy i każdy uczeń otrzymał mikołajkowy prezent. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno–Oświatowe w Austrii  jest wspierane [...]
Czytaj więcej

Konferencja oświatowa dla przedstawicieli polskich placówek oświatowych na Ukrainie „Jak uczyć kultury polskiej?”

5 grudnia odbyła się konferencja oświatowa dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych na Ukrainie pod tytułem „Jak uczyć kultury polskiej?”. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników: nauczycieli, dyrektorów szkół, prezesów polskich organizacji z blisko 40 miejscowości na Ukrainie. Program był rozbudowany i różnorodny. [...]
Czytaj więcej
Skip to content