Święty Mikołaj zawitał do Łucka

6 grudnia 2021 roku w Wołyńskim Towarzystwie Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” zostały zorganizowane mikołajki dla dzieci członków Towarzystwa oraz uczniów działającej przy nim polskiej szkółki.

W ramach święta odbył się koncert, na którym wystąpiły zespoły dziecięce z pieśniami polskimi. Dzieci recytowały wiersze poetów polskich. Na koniec święta każde dostało od Świętego Mikołaja paczkę świąteczną.

Po rozdaniu prezentów Święty Mikołaj życzył uczniom radosnych, spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego 2022 Roku i odjechał w dalszą drogę.

Święto się udało!

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.