Pilotażowe testy umiejętności językowych

d9c393613122e5e51d998933759339c8pisanie2

II edycja konkursu „Co wiem o Polsce” oraz egzaminy zewnętrzne dla uczniów szkół sobotnich.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z ofertą skierowaną do uczniów szkół sobotnich biorących udział w programie „Biało-czerwone ABC” w roku 2016. Pomysł zorganizowania egzaminów zewnętrznych określających poziom umiejętności językowych uczniów szkół sobotnich (i w efekcie wydawania wspólnych zestandaryzowanych świadectw) pojawił się podczas odwiedzin placówek przez konsultantów w latach 2014-2015 i jest zgodny z ideą wspólnego wydawania świadectw w szkołach społecznych obecną od czasu prac ekspertów MEN nad Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (2009).
Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież od klasy V do XI (bez względu na rok nauczania). W testach nie mogą wziąć udziału dorośli (osoby, które już nie są uczniami ukraińskich szkół średnich). Egzamin zewnętrzny będzie miał formę testu plasującego, który określi poziom umiejętności językowych (w tym komunikacyjnych) według „Standardów wymagań egzaminacyjnych dla egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego”. W teście będzie część kulturowa dotycząca wiedzy o Polsce i polskiej kulturze według „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”. W tym roku pytania zostaną przygotowane na podstawie podręcznika „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!” cz 1. Ta część egzaminu będzie zarazem I etapem konkursu „Co wiem o Polsce” (II edycji). Najlepsi uczniowie z każdej placówki zostaną zaproszeni na finał konkursu „Co wiem o Polsce”, który planowany jest na początek czerwca w Odessie – tak jak w roku poprzednim.
Udział w testach jest całkowicie bezpłatny. Przeprowadzony będzie przez zewnętrznych egzaminatorów, w tym konsultantów programu „Biało-czerwone ABC”. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru w tym roku szkolnym zgłoszonych szkół, m.in. według kryterium kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę przysyłać do 10 maja 2016 roku na adres:

[email protected]

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w tym pilotażowym przedsięwzięciu.

Jerzy Kowalewski – konsultant projektu

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Wolność i Demokracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa placówki: ______________________
Adres placówki: _______________________
Adres miejsca egzaminu: ________________
Osoba do kontaktu: ____________________
E-mail: ________________________
Tel. na Ukrainie: ________________
Proponowana data egzaminu: ___________
Liczba deklarowanych uczniów: __________

Placówka zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej sali – uczniowie muszą siedzieć pojedynczo bez możliwości wglądu do swoich prac.
Egzamin odbędzie się w dniach 15-31 maja (bez 21 maja – sobota). Datę egzaminu w danej placówce ustala organizator po konsultacjach z placówką po opracowaniu mapy egzaminów. Egzaminy będą się odbywać codziennie, codziennie w innej placówce. Od razu zostaną poprawione testy kulturowe i ogłoszeni finaliści konkursu „Co wiem o Polsce” . Testy językowe zostaną poprawione później, a świadectwa dostarczone do szkół do 1 lipca 2016.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w tym pilotażowym przedsięwzięciu.

Jerzy Kowalewski,
konsultant projektu

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT