Kryłowska Sobotnio-Niedzielna Szkoła Polska świtłowodszczyzny im. Zygmunta III Wazy 

Kryłowska Sobotnio-Niedzielna Szkoła Polska świtłowodszczyzny im. Zygmunta III Wazy  została zarejestrowana na stronie „Polska szkoła” 29.04.2017 r.

Nauczanie w szkole odbywa się dla członków polonijnego stowarzyszenia Kryłowskie stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. Zygmunta III Wazy. Uczniowie są podzieleni na 3 klasy (1 klasa – dzieci w wieku 4-13 lat, 2 klasa – dzieci w wieku 14-17 lat, 3 klasa – dorośli). Nauczanie dla członków, posiadających polskie pochodzenie, jest za darmo. Nauczyciele w latach 2017-2018 pracowali jako wolontariusze. W szkole wykładane są przedmioty: język polski, historia i kultura Polski, plastyka.  Dzierżawa szkolnego sprzętu odbyła się dzięki współpracy z Krzemieńczucką filią Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Przy szkole regularnie odbywają się różne imprezy z okazji polskich świąt narodowych, a mianowicie: Boże Narodzenie (dzielenie się opłatkiem), Dni Babci i Dziadka (pocztówki dla babci i dziadka), Tłusty Czwartek (przygotowanie pączków), Dzień Polonii (konkursy recytatorskie), Dzień Niepodległości (konkurs rysunków), zapoznanie z życiorysami znanych Polaków, jak Karol Szymanowski (w 2017 – 100-lecie śmierci), który studiował w dzisiejszym Kropywnyckim (na początku XX w. – Jelizawetgrad).

Projekt „Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

 
Skip to content