Kurs przygotowawczy do egzaminów certyfikatowych z jpjo w Krakowie

W dniach 14-24 lipca w Krakowie 18 polonistów ukraińskich z 9 ośrodków polonistycznych brało udział w kursie przygotowawczym do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Była to realizacja jednego z działań projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja  przy wsparciu Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonia i Polakami za granicą (2019). Jak co roku słuchacze kursu zgłębiali tajniki gramatyczne polszczyzny, uczyli się mówić i pisać  po polsku – 2 osoby na B2, 15 na C1 i jedna na C2. Niestety, w tym roku nie ma egzaminów na wakacjach, więc wszyscy zdawać będą egzamin aż w listopadzie, prawdopodobnie we Lwowie. Mają więc dużo czasu, by – zaopatrzeni w odpowiednie materiały – ćwiczyć dalej samodzielnie. Program jest przeznaczony dla pracowników naukowych polonistyk ukraińskich, studentów polonistyk i – od tego roku – też absolwentów; tych, którzy jeszcze egzaminu nie zdawali. Kolejna szansa – za rok!

Oczywiście zachęcamy wszystkich do zdawania egzaminu na własną rękę, wszelkie informacje na www.certyfikatpolski.pl