Lekcja o pierwszej konstytucji w Europie w Nowym Rozdole i Stryju

Uczniowie KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju i Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole
16 września 2021
odbyli lekcję o pierwszej konstytucji w Europie.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji nad tym, jak wyglądał świat 2 połowy XVIII wieku, pod względem politycznym i gospodarczym. Aspektem, na który zwrócili uwagę uczestnicy, były liczne wynalazki, jakie w owym czasie pojawiły się w Europie i na świecie. Następnie, podążając od ogółu do szczegółu, miało miejsce porównanie sytuacji na świecie z sytuacją w Rzeczpospolitej.  Omówione zostały największe problemy kraju, ale także i te dziedziny życia, w których widoczny był szybki postęp i rozwój, a wręcz stanowić mogły powody do dumy. To wszystko doprowadziło narrację do najważniejszego punktu spotkania, czyli omówienia przebiegu i postanowień Sejmu Wielkiego, wraz z koncepcjami stworzenia Ustawy Zasadniczej, osobami, zaangażowanymi w jej tworzenie, a na końcu, rzecz jasna, z samymi przepisami nowego prawa, jakie znalazły się w dokumencie. Przedstawiona została także grupa szlachty, która nie zgadzała się na wprowadzenie daleko idących zmian i ostatecznie zawiązała Konfederację Targowicką.  Zakończeniem spotkania, było przedstawienie losów wojny w obronie Konstytucji, wraz z jej sukcesami, przegranymi oraz niewykorzystanymi szansami. W spotkaniu wzięło udział 20 uczniów. Spotkanie poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”