Leon Sapieha, Michał Elwiro Andriolli, Fraciszek Stefczyk i Ignacy Lukasiewicz zawitali do Szkółki sobotnio-niedzielnej przy parafii Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu.

W połowie listopada wystawa oraz gra ekonomiczna dotarła do młodzieży uczęszczającej na zajęcia do Szkółki sobotnio-niedzielnej przy parafii Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu. Licznie przybyli na przedsięwzięcie uczniowie, z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji o XIX wieku w świecie oraz w Polsce, o losach Polski i Polaków po rozbiorach. Po zapoznaniu się z zasadami gry oraz podzieleniu się na role, uczestnicy zabrali się do roboty – jedni pracować z biogramami wielkich Polaków: Leona Sapiehy, Michała Elwiro Andriollego, Fraciszka Stefczyka, Ignacego Lukasiewicza, Jana Tadeusza Lubomirskiego oraz Jana Szczepanika, drudzy – pełniące role inwestorów – opanowywać biogramy wszystkich przedstawionych na planszach i zastanawiać się na swoimi inwestycjami. Po odegraniu części  zwanej giełdą, uczniowie szkółki Sobotnio-niedzielnej jeszcze długo opowiadali w co inwestowali i co, ich zdaniem, warto inwestować w dniu dzisiejszym.

Tego typu przedsięwzięcia pełnią nie tylko funkcje edukacyjną, lecz  niemalże  psychologiczną – starsi uczniowie zaczynają się zastanawiać nad swoim przyszłym zawodem, ponieważ dużo z nich do klasy maturalnej nie wie kim chce być! Analizując biogramy i widząc osiągnięcia innych – każdy człowiek zaczyna dążyć do lepszego.
Wystawa “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” i gra odbyły się w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.