Sapieha, Andriolli, Stefczyk, Lubomirski, Łukasiewicz oraz Szczepanik zawitali do szkółki w Żytomierzu

W połowie listopada wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” oraz gra ekonomiczna dotarły do młodzieży uczęszczającej na zajęcia do Szkółki Sobotnio-Niedzielnej działającej przy parafii Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu. Licznie przybyli na ich prezentację uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji o XIX wieku na świecie i w Polsce, o losach Polski i Polaków po rozbiorach. Po zapoznaniu się z zasadami gry oraz podzieleniu się na role zabrali się do roboty. Jedni opanowywali biogramy wielkich Polaków: Leona Sapiehy, Michała Elwiro Andriollego, Fraciszka Stefczyka, Ignacego Łukasiewicza, Jana Tadeusza Lubomirskiego, Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego oraz Jana Szczepanika, drudzy – odgrywający role inwestorów – zastanawiali się na swoimi inwestycjami. Po odegraniu części  zwanej giełdą uczniowie jeszcze długo rozmawiali o tym, których przedsiębiorstw akcje kupili i w co ich zdaniem warto zainwestować dzisiaj.

Takie wydarzenia, jak wystawa i gra prezentujące wiedzę na temat wielkich Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarczego i społecznego ziem polskich w XIX wieku, pełnią nie tylko funkcję edukacyjną, lecz także psychologiczną – starsi uczniowie zaczynają zastanawiać się nad swym przyszłym zawodem, ponieważ wielu z nich aż do klasy maturalnej nie wie, kim chce być! Analizując biogramy wybitnych przedsiębiorców, wynalazców, bankierów i widząc ich osiągnięcia, każdy człowiek zaczyna dążyć do lepszego.

Wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” i gra ekonomiczna odbyły się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.