Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Drohobyczu

Społeczność polska z okolicy Drohobycza na Ukrainie wcześniej niż zwykle obchodziła rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponad stu Polaków spotkało się na uroczystej mszy w intencji Ojczyzny, oraz na akademii „Niepodległa nas łączy”. Dla ludzi, którzy wskutek zawirowań wojennych i politycznych muszą żyć na swojej ziemi lecz w obcym kraju – patriotyzm i tradycje mają szczególne znaczenie.

XIV-wieczna drohobycka Fara, kościół wzniesiony dzięki fundacji króla Władysława Jagiełły co roku jest miejscem, w którym Polacy gromadzą się jak w Ojczyźnie, by celebrować niepodległość. Gdzie od wieków modlą się i rozmawiają po polsku. Ich świątynia w czasach ZSRR była zamknięta, zniszczona i zamieniona na magazyn. Tym razem połączyła ich modlitwa za Ojczyznę i za tych, którzy właśnie za wolność oddali życie. Również poza granicami Ojczyzny – jak tu w obwodzie lwowskim.

Na obchody święta niepodległości do Drohobycza przyjechali Polacy z kilkunastu okolicznych miejscowości, w których się urodzili i wychowali i gdzie tracili swoich bliskich wskutek wojny lub mordów na tle narodowościowym.

Drugą część uroczystości przygotowały dzieci i młodzież ze świetlicy prowadzonej przez Fundację Świętego Antoniego. Śpiewały i recytowały wiersze po polsku. Języka przodków w większości nauczyły się w szkole założonej przez Olgę Pawłowską.

Polacy ze wschodu w wielu miastach celebrują rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, angażując do współpracy i starszych i młodszych. W tym roku w listopadowe obchody niepodległości włączyli się też Ukraińcy z Drohobycza. Miejscowy zespół Werchowyna przygotował dla polskiej publiczności program poszerzony o polskie tańce i pieśni.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Dla Niepodległości” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.