Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Drohobyczu

Społeczność polska z okolic Drohobycza na Ukrainie wcześniej niż zwykle obchodziła rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponad stu Polaków spotkało się na uroczystej mszy w intencji Ojczyzny oraz na akademii „Niepodległa nas łączy”. Dla ludzi, którzy wskutek zawirowań wojennych i politycznych muszą żyć na swojej ziemi, lecz w obcym kraju, patriotyzm i tradycje mają szczególne znaczenie.

XIV-wieczna drohobycka fara, czyli ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę kościół św. Bartłomieja, jest miejscem, w którym co roku Polacy gromadzą się jak w ojczyźnie, by celebrować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Gdzie od wieków modlą się i rozmawiają po polsku. Ich świątynia w czasach ZSRS była zamknięta, zniszczona i zamieniona na magazyn. Odzyskali ją w 1989 roku. Od tego czasu jest odrestaurowywana. Dziś Polacy spotykają się w niej, by modlić się za Ojczyznę i za tych, którzy za wolność oddali życie. Również poza granicami kraju, jak tu, w obwodzie lwowskim.

Na obchody święta niepodległości do Drohobycza przyjechali Polacy z kilkunastu okolicznych miejscowości, w których się urodzili i wychowali i gdzie tracili swoich bliskich wskutek wojny lub mordów na tle narodowościowym.

Drugą część uroczystości przygotowały dzieci i młodzież ze świetlicy prowadzonej przez Fundację Świętego Antoniego. Śpiewały i recytowały wiersze po polsku. Języka przodków w większości nauczyły się w szkole założonej przez Olgę Pawłowską.

Polacy ze wschodu w wielu miastach celebrują rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, angażując do współpracy i starszych, i młodszych. W tym roku w listopadowe obchody niepodległości włączyli się też Ukraińcy z Drohobycza. Miejscowy zespół Werchowyna przygotował dla polskiej publiczności program poszerzony o polskie tańce i pieśni.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Dla Niepodległości” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.