Młodzież ze Związku Polaków Ukrainy „Jedność” oraz z Gimnazjum nr 5 w Żmerynce obejrzała wystawę o wielkich Polakach

Młodzież ze Związku Polaków Ukrainy „Jedność” oraz z Gimnazjum nr 5 w Żmerynce obejrzała wystawę o wielkich Polakach żyjących w wieku pary i elektryczności. Po zapoznaniu się z ekspozycją uczestnicy projektu „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” przystąpili do gry, którą poprowadziła trenerka Maria Kozyrska-Mazur.

Najpierw podzielili się na założycieli spółek i inwestorów. Założyciele przedstawili swoje przedsiębiorstwa i rozpoczęli sprzedaż akcji, próbując w ten sposób zgromadzić potrzebny kapitał do realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Inwestorzy z kolei, mając kapitał, inwestowali go, kupując akcje spółek lub członkostwo w kasie Stefczyka. Gra odbywała się w dwóch grupach wiekowych: w klasie IX i XI. W starszej grupie można było zauważyć dojrzalsze podejście do tematu – młodzież już zastanawiała się, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Zapał, duch konkurencji i prawdziwe emocje wirowały na sali, wszystko działo się naprawdę: i prezentacja własnych propozycji, i zaproszenie do inwestowania w spółki, i właściwa sesja na giełdzie.

Zabawa w spółki akcyjne ma na celu lepsze zrozumienie realiów i dynamiki rozwoju XIX-wiecznej gospodarki oraz wpłynąć na lepsze zapamiętanie postaci przedstawionych na wystawie i wydarzeń z nimi związanych.

Projekt „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” został zrealizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Zdjęcia: Aleks Mazur