„Lepiej, sprawniej, nowocześniej – program wspierania polskich organizacji na Ukrainie”

cats

Fundacja Wolność i Demokracja pragnie zaprosić organizacje polskie do udziału w serii szkoleń specjalnie przygotowanym i skierowanym do przedstawicieli NGO z Ukrainy. Szkolenie realizowane jest w formule czterech 2-dniowych zjazdów. Są to w sumie 64 godziny szkoleniowe. Szkolenie dopasowane jest tematycznie do Państwa potrzeb. Składa się ono z dwóch modułów:

PIERWSZY MODUŁ – temat zajęć:

 • Organizacje pozarządowe w ukraińskiej przestrzeni publicznej
 • Standaryzacja działań organizacji pozarządowych.

DRUGI MODUŁ – temat zajęć:

 • Współpraca z mediami w kontekście budowania wizerunku i relacji z lokalną społecznością
 • Fundraising. Budowanie profesjonalnych relacji organizacji z biznesem, administracją i środowiskiem lokalnym. Projekt w organizacji pozarządowej.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • Czym jest organizacja pozarządowa: misja, cel, zadania
 • Jak profesjonalnie prowadzić swoją organizację? Istota, cel i funkcjonowanie standaryzacji
 • Jak współpracować z mediami – jak zachęcić dziennikarzy, by o nas pisali
 • Jak budować wizerunek organizacji, jak kreować relacje z lokalną społecznością
 • Jak pozyskać fundusze na działanie (fundraising)
 • Jak napisać wniosek projektowy.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową przez doświadczonych trenerów i szkoleniowców z Ukrainy i Polski.

Miejsce warsztatów: Iwano-Frankowsk, ul. Strzelców Siczowych 56 (Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego).

Terminy warsztatów:

 • 2-3 lipca;
 • 27-28 sierpnia;
 • 17-18 września;
 • 1-2 października 2016 roku.

Nastawiamy się na przekazanie Państwu konkretnych umiejętności i wiedzy. Trenerzy poprowadzą wiele ćwiczeń praktycznych.

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy cztery 5-osobowe zespoły.

Zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać na mail: [email protected] w terminie do 25 maja 2016 r. 

Do pobrania:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

List intencyjny


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

godlo_z podpisem SENAT