Liderskie Centrum Szkoleniowe – w Iwano-Frankiwsku. II etap projektu. 1 cz.

Prawie 100 uczestników  z różnych zakątków Ukrainy w dniach 23-26 sierpnia bierze udział w Liderskim Centrum Szkoleniowym w Iwano-Frankiwsku. Jest to II etap  projektu Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie który Fundacja Wolność i Demokracja  realizuje na rzecz organizacji polonjnych na Ukrainie.  W drugim etapie projektu,  (pierwszy odbył się w Winnicy w dniach 24-26 czerwca) bierze udział 100 osób – pracownicy polskich organizacji, reprezentujący aż 15 środowisk: Stowarzyszenie Kultury Polskiej im.Z.Krasińkiego, Polskie Kulturalno-Oswiatowe Stowarzyszenie “Rodzina”, Centrum Języków i Kultur Słowiańskich, Ośrodek kultury Polskiej im Karola Wojtyły, Fundacja Świętego Antoniego, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie “Dom Polski” w Kijowie, ZPIT ” Polanie znad Dniepru”, KPMA „Młodzi i Kreatywni”, Związek Polaków Lewego Brzegu, Szkółka Języka Polskiego przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Korostyszewie, Stowarzyszenie Polaków “Polonia” im.K.Szymanowskiego, Katolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oswiatowe Obwodu Tarnopolskiego, Chrześcijańsko Demokratyczny Związek Polaków Winnicy, Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia”.

Podczas spotkania w Stanisławowie, organizacje pracują nad wypracowaniem wspólnych projektów, pól łączących polskie środowiska oraz rozwijają swoje organizacje pod okiem wyspecjalizowanych trenerów z Polski.

Działa również grupa „dziennikarsko-PR-owa”, która dokumentuje wydarzenia oraz kształci się w komunikacji medialnej  i przekazie informacji.