Liderskie Centrum Szkoleniowe – w Iwano-Frankiwsku. II etap projektu. 2 cz.

 

Prawie 100 uczestników z 15 organizacji z różnych zakątków Ukrainy bierze udział w Liderskim Centrum Szkoleniowym w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Wydarzenie ma na celu szkolenie i profesjonalizację polskich organizacji oraz podniesienie kompetencji pracowników, wolontariuszy i członków stowarzyszeń w różnych dziedzinach działalności. Fundacja Wolność i Demokracja  zebrała w jednym miejscu ludzi chętnych do  zdobycia wiedzy i nowych umiejętności i tych, którzy bardzo chętnie tę wiedzą się dzielą i przekazują ją w ciekawy sposób.  Partner projektu na Ukrainie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego dnia szkoleń w ramach Licedrskiego Centrum Szkoleniowego  skupionego wokół pracy w grupach.