Mikołajkowe Przeszkody Ortograficzne w Łucku

W Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu na początku grudnia odbyły się dwa konkursy, których celem było poszerzenie wiedzy o języku polskim, literaturze, historii, sztuce, obyczajach i tradycjach polskich.
W dniach 1-5 grudnia w siedzibie SKP przeprowadzono konkurs I Łucki Omnibus. Inspiracją dla jego organizatorów była Olimpiada Historii Polski, przeprowadzona 11 listopada 2017 roku przez Fundację Wolność i Demokracja. W konkursie wzięło udział 112 uczniów z pięciu grup.
Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z grup zaawansowanych, zdopingowanie ich do większej pracy, samodzielnego szukania informacji o Polsce, czytania, pisania, słuchania w języku polskim, jednym słowem: do podniesienia poziomu znajomości języka polskiego.
Konkursowicze odpowiadali na pytania z zakresu literatury, historii, tradycji i obyczajów polskich. Musieli się również wykazać znajomością gramatyki, słownictwa z różnych dziedzin, symboli i legend polskich. Nie zabrakło też minidyktanda.
Najlepsi otrzymali tablety. Zdobywcy drugich i trzecich miejsc dostali nagrody książkowe – tomiki poezji Jadwigi Demczuk, nauczycielki skierowanej do Łucka przez ORPEG, która pracowała w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej przez sześć lat, oraz egzemplarze czasopisma „Victor”.
W dniach 6-10 grudnia odbyło się dyktando III Mikołajkowe Przeszkody Ortograficzne. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2015 roku. Dyktando zostało zainicjowane po to, by podnieść poziom poprawności wyrażania się uczniów w piśmie. W tym roku wzięło w nim udział 86 uczniów z czterech grup. Najlepiej piszący w języku polskim uczniowie również otrzymali tablety.
Zwycięzcami w obydwu konkursach zostali: Krystyna Charczuk, Julia Kociuba, Daryna Charczuk, Olesia Biront, Irena Lewkowicz, Daryna Hirczuk, Anastazja Romaniuk, Alina Ostapczuk i Anna Lachaj. Uczniowie ci spotkali się 10 grudnia w siedzibie SKP na podsumowaniu I Łuckiego Omnibusa i III Mikołajkowych Przeszkód Ortograficznych. Robili wspólne zdjęcia i wymieniali się spostrzeżeniami i wrażeniami. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na II Łucki Omnibus, planowany na maj 2018 roku i kolejne potyczki ortograficzne, które odbędą się w grudniu następnego roku.
Nagrody główne dla laureatów obydwu konkursów zostały zakupione ze środków projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja i współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

Wiesław Pisarski,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Foto: Anatolij Olich