„Twarze, maski, gęby.. Wciąż pytam o Polskę” – finał!

 

Finał eksperymentu teatralno-muzycznego „Twarze, maski, gęby… Wciąż pytam o Polskę” odbył się 8 grudnia na wielkiej scenie Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem.

Scenariusz spektaklu „Twarze, maski, gęby… Wciąż pytam o Polskę” oparty został na cytatach z polskich lektur szkolnych, które z natury są raczej nudnawe dla współczesnego rozpieszczonego czytelnika. Mimo to – jak mogę wnosić z komentarzy i reakcji publiczności – spektakl został nie tyle ciepło przyjęty, ile nawet wzbudził zainteresowanie.
Na scenie wystąpili aktorzy (Uniwersytet Humanistyczny w Równem), którzy do tej pory nie uczyli się języka polskiego, tancerze (Pałac Dzieci i Młodzieży), którzy nie są aktorami, oraz uczniowie uczący się języka polskiego (Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury), którzy do tej pory ani nie grali w teatrze, ani nie tańczyli. Wszyscy razem natomiast odegrali przedstawienie muzyczne, które z pewnością zostanie w pamięci wielu z nich.
Moja praca jako koordynatora polegała na wytłumaczeniu obcokrajowcom (Ukraińcom) symboli, cytatów, znaczeń, wątków literackich z polskich książek. Była to praca, która nie tylko promowała polską kulturę na Ukrainie, ale także mnie pozwoliła na odkrycie polskiej literatury na nowo.
W trakcie realizacji eksperymentu zrozumiałam, że dystans, poczucie humoru, pasja to obowiązkowe elementy trudnych projektów międzynarodowych.
Eksperyment „Wciąż pytam o Polskę”, którego nazwa w tłumaczeniu na ukraiński brzmi „w poszukiwaniach Polski”, pokazał, że można poszukiwać innego kraju w sposób kreatywny i ciekawy. Ja w tym poszukiwaniu, w którym towarzyszyli mi moi ukraińscy partnerzy, odnalazłam dialog, pasję, otwartość, a także nowych przyjaciół.
Za wspólne poszukiwania dziękuję Olenie Dodczuk (choreografia, Pałac Dzieci i Młodzieży), Olenie Melnyczuk (reżyseria, Uniwersytet Humanistyczny w Równem), Wiesławowi Pisarskiemu (scenariusz, nauczyciel ORPEG), Marianie Jakobczuk (opracowanie muzyczne, UPS), Myrosławie Szergej-Szmyruk i Julii Kruk (dekoracje i scenografia, UPS). Dziękuję również wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom oraz dyrektorom za zgodę na projekt i zwolnienie uczestników z zajęć szkolnych. A Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku dziękuję za to, że solidnie odegrał rolę Producenta.
Jeśli chcecie zobaczyć powtórkę eksperymentu, będzie niebawem w Łucku! My tymczasem jedziemy na tournée do Polski. Przedstawienie „Twarze, maski, gęby…” już 15 grudnia zostanie wystawione w Teatrze Starym w Bolesławcu.
Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Ewa Mańkowska,
Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury
Foto: Serhij Lisiwka