Młodzi przedsiębiorcy z Korostyszewa zagrali w ekonomiczną grę Kresową

 

W poniedziałek, 04 listopada 2019 r. w Korostyszewie  szkole sobotniej prowadzonej przez  Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Wystawie towarzyszyła gra ekonomiczna poświęcona przedsiębiorczym Polakom z XIX wieku.
Do udziału w warsztatach zgłosiło się ponad 40 osób: młodzież oraz dzieci pochodzące z polskich rodzin. Obydwie grupy z wielki zapałem uczestniczyli w grze, poznając w ten sposób biogramy wybitnych Polaków, ich wpływ na rozwój gospodarki w wieku XIX. Także zrobiły dzieci swoje pierwsze kroki w dziedzinie rozwoju umiejętności analitycznych, marketingowych oraz finansowych. Miła atmosfera panująca wśród uczestników warsztatów pozwoliła każdemu nie tylko otrzymać nową wiedzę, lecz także na początku tygodnia otrzymać zapał do działania na cały tydzień.