Młodzież z Odessy i Perwomajaska uczestniczyła w on-line lekcji VIVAT MAJ

Młodzież  ze szkoły sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie i Towarzystwa Polskiej Kultury im. św. Jana Pawła II w Perwomajsku 18 września 2021 uczestniczyła w on-line lekcji VIVAT MAJ  z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia sytuacji, jaka panowała w Rzeczpospolitej w II połowie XVIII wieku. Wzięło w nim udział 30 uczniów. Uczestnicy wspólnie usiłowali znaleźć odpowiedzi na pytania, jakie wydarzenia i jakie procesy uznać można za pozytywne, jakie zaś za negatywne. Zaznaczony został podział w społeczeństwie na zwolenników szybkich i kompleksowych reform, reform wolnych i rozłożonych w dłuższym czasie oraz przeciwników zmian. Szansa na gruntowne zreformowanie państwa została przedstawiona w kontekście zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, nawiązania przez Rzeczpospolitą nowych kontaktów handlowych, a także potencjalnych szans na nowe sojusze wojskowe. Omówione zostały postanowienia Sejmu Wielkiego, poprzedzające uchwalenie Konstytucji, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji armii. Omówienie wad, zalet i perspektyw rozwoju sił zbrojnych ówczesnej rzeczpospolitej wywołało ciekawą dyskusję z uczestnikami spotkania. Następnie zaprezentowane zostały najważniejsze punkty samej Konstytucji oraz ich wpływ na sytuację w Rzeczpospolitej. Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja na temat możliwości zbrojnej obrony reform wprowadzonych w Rzeczpospolitej – wspólnie z uczestnikami podjęta została dyskusja, jakie atuty posiadała Armia Koronna, a jakich ważnych czynników zabrakło podczas wojny 1792 roku. Zajęcia poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”