Młodzież Żytomierskiego Obwodowego Związki Polaków na Ukrainie wzięła udział w akcji zapał znicz na Łyczakowskim Cmentarzu.

1 listopada we Lwowie młodzież Żytomierskiego Obwodowego Związki Polaków na Ukrainie wzięła udział w akcji zapał znicz na Łyczakowskim Cmentarzu.
Zapalili zniczy na grobach wybitnych Polaków oraz uczestniczyli we Mszy Świętej która celebrował JE Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Teresa Pakosz zaznajomiła z historia obrońców Lwowa, zaśpiewaliśmy Rotę na grobie Marii Konopnickiej.
Przekazane przez TV Rzeszów znicze zapłoną na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu

https://www.facebook.com/wiktoria.laskowska.716/videos/2778650688865524/