Uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium złożyli hołd Powstańcom Styczniowym

W sobotnie przedpołudnie 19.10.2019 delegacja uczniów Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium pod opieką nauczycielek odwiedziła monachijski Cmentarz Południowy, aby złożyć hołd pogrzebanym tam polskim uczestnikom Powstania Styczniowego. Dzieci ochoczo oczyściły grób z liści, wymyły płytę pomnika i uporządkowały teren wokół mogiły. Nagrobek przybrały kwiatami przepasanymi biało-czerwoną szarfą i zapaliły znicze. Uczniowie w skupieniu wysłuchali opowieści o losach powstańców, którzy ginęli walcząc o wolność ojczyzny lub byli zmuszeni żyć na obczyźnie i umierali z daleka od rodzinnego kraju. W zadumie wszyscy odmówili modlitwę za zmarłych.

Była to ciekawa lekcja historii i szczególna wycieczka w przeszłość dla młodego pokolenia Polaków.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach projektu „Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech – kontynuacja”.

Autor:  Maryla Majchrzak