Uczniowie Szkoły Sobotniej przy Chmielnickim Związku Polaków zagrali w ekonomiczną grę kresową

Zapraszamy do obejrzenia relacji z realizacji projektu  “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.   Zajęcia w ramach projektu zostały przeprowadzone 24 października 2019 r  w Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Związku Polaków dla uczniów  klas 8 -10 .

Punkt nauczania języka polskiego przy Chmielnickim Miejskim Związku Polaków działa od 2015 roku . W sali wyposażonej w pomoce dydaktyczne i nowe meble  prowadzone  są lekcje z języka polskiego, historii Polski oraz wiedzy o Polsce. Na lekcje  uczęszcza  do 30 dzieci, młodzieży szkolnego wieku  oraz dorośli. Głównym atutem naszej pracy  jest odrodzenie  tradycyj i kultury polskiej tzw. Mazurów , którzy zamieszkują  w miejscowościach  Hreczan, Szaroweczki i Maćkowiec. Również prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: teatralne i wokalne. Punkt nauczania języka polskiego przy Stowarzyszeniu uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych.

Prezes

Irena Letawina