UCZNIOWIE Z RÓWNEGO NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Uczniowie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury oraz Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta zainwestowali w akcje Kopalni Nafty im. Ignacego Łukasiewicza oraz Domów Letniskowych Michała Andriollego!

Na fikcyjnej giełdzie papierów wartościowych uczniowie wcielali się w polskich XIX-wiecznych biznesmenów i poznawali historię sławnych, przedsiębiorczych Polaków mieszkających na dawnych polskich terenach.

Gra ekonomiczno-edukacyjna «Wielcy Polacy dla Polski i Świata» miała na celu promocję polskiego dziedzictwa kulturowego i uwydatnienie wkładu Kresów Wschodnich w kształtowanie gospodarki na ziemiach, które po trzech rozbiorach Polski znalazły się pod zaborem rosyjskim, a także wspieranie przedsiębiorczości wśród uczniów. Młodzież i dorośli poznali działalność między innymi takich osób Jan Szczepanik (zastosował metody fotograficzne w przemyśle tkackim, prekursor kamizelki kuloodpornej), Franciszek Stefczyk (twórca spółdzielczej kasy oszczędności i pożyczek) czy Leon Sapieha (pomysłodawca kolei żelaznych w Galicji).

4–5 listopada w pomieszczeniu Infohub w Równem, w grze połączonej z wystawą o XIX-wiecznych ziemiach polskich, wzięło udział razem ponad 80 osób. Zabawę poprowadziła Maria Kozyrska-Mazur z Centrum Rozwoju i Partnerstwa «Polonia» z Winnicy.

 

gra edukacyjna 9

gra edukacyjna 10

«W życiu ważna jest edukacja. Pamiętajcie, że warto się uczyć, a swoją wiedzę wykorzystywać i inwestować w miejsca, gdzie mieszkacie i które są Wam bliskie. Tak jak to robili Polacy żyjący na tych ziemiach, gdzie Wy teraz mieszkacie» – tak podsumowała grę edukacyjną «Wielcy Polacy dla Polski i Świata» Maria Kozyrska-Mazur.

Projekt “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” został zainicjowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

gra edukacyjna 1

gra edukacyjna 2

gra edukacyjna 3

gra edukacyjna 5

gra edukacyjna 7

gra edukacyjna 11

gra edukacyjna 12

gra edukacyjna 13

gra edukacyjna 14

gra edukacyjna 15

Autor: Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Olena DODCHUK