„Monitor Wołyński” ma już 10 lat!

16 lipca 2009 roku ukazał się pierwszy numer „Monitora Wołyńskiego”. Redakcja tak zapowiadała w nim swoją misję: „gazeta powstała z potrzeby miejscowych środowisk polskich, ale też ukraińskich, które dobre relacje między Kijowem a Warszawą chcą wypełnić treścią na poziomie regionalnym. (…)”.
16- stronicowy dwutygodnik dociera do organizacji polskich, parafii katolickich, szkół wyższych i średnich oraz organów władzy w obwodzie wołyńskim, rówieńskim i tarnopolskim.
W 2016 roku redakcja rozpoczęła projekt o nazwie „Monitor Info”, którego celem jest przybliżenie ukraińskiemu czytelnikowi polskiej prasy. Zespół wybiera najciekawsze i najważniejsze artykuły z gazet polskich i tłumaczy je na język ukraiński.
„Monitor” wydawany jest dzięki dofinansowaniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.
Gazeta jest członkiem Federacji Polskich Mediów na Wschodzie powstałej 30 maja 2014 roku w Senacie RP.
Życzymy Redakcji kolejnych owocnych lat pracy!
AD

http://monitor-press.com/pl/2-pol/artyku-y/7655-23806.html