NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2019 działań w obszarach:

OŚWIATA – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

KULTURA I PROMOCJA POLSKI ORAZ OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO – imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami.

WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH W KRAJACH ZAMIESZKANIA warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie.

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA

MEDIA POLSKIE

Termin składania wniosków na rok 2019 upływa 30 września 2018 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 85 05 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie na poniższych formularzach.

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres:  [email protected]

FORMULARZE WNIOSKÓW:

Wniosek OŚWIATOWY EDUKACJA UKRAINA 

Wniosek OŚWIATOWY EDUKACJA ŚWIAT

Wniosek KULTURA I PROMOCJA POLSKI/OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO/ WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH

Wniosek POMOC CHATYTATYWNA

Wniosek_MEDIA POLSKIE

Zapraszamy do współpracy!

 

**** Informacja o ochronie danych osobowych ****