NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2021

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2021 w obszarach:

OŚWIATA – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

KULTURA I PROMOCJA POLSKI– imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami.

WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH W KRAJACH ZAMIESZKANIA – warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie.

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA – organizacja spotkań charytatywnych, zakup leków, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia, zapomogi socjalne.

MEDIA POLSKIE – gazety, audycje radiowe i telewizyjne, portale i strony internetowe.

 OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO – wsparcie organizacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (opieka nad cmentarzami, wykłady historyczne, prelekcje, uroczystości historyczne itd.)

Zachęcamy Państwa również  do składania wniosków związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, obroną dobrego imienia Polski oraz działań promujących polską kulturę i historię na świecie.

Termin składania wniosków na rok 2021 upływa 4 października 2020 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 85 05 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie na poniższych formularzach.

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na  adresy poczty elektronicznej przyporządkowane do poszczególnych kategorii: 
Oświata Ukraina – [email protected]
Oświata Świat – [email protected]
Kultura i promocja Polski –  [email protected]
Ochrona dziedzictwa kulturowego – [email protected]
Pomoc charytatywna i socjalna  –  [email protected]
Media polskie – [email protected]

FORMULARZE WNIOSKÓW:

Wniosek_EDUKACJA-ŚWIAT_2021

Wniosek_KULTURA_2021

Wniosek_OŚWIATOWY_UKRAINA_2021  

Wniosek-MEDIA-POLSKIE-2021

Wniosek Media Polskie _ KOSZTORYS

Wniosek-POMOC-CHARYTATYWNA-i-SOCJALNA-2021 (docx)

Wniosek -SZKOLENIA

Wniosek –  EKSPEDYCJA POLSKA (szkoły letnie i wyjazdy wakacyjne do Polski)

Wniosek – OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA  (link)  

Wniosek – OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA (excel)

Instrukcja złożenia wniosku Ochrona polskiego dziedzictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie wniosku w postaci ankiety (link)
2. Ściągnięcie pliku Excel (“kultura_ochrona_dziedzictwa”)
3. Wypełnienie pliku Excel
4. Przesłanie wypełnionego pliku Excel na adres mailowy: [email protected] (w temacie wiadomości proszę wpisać: Wniosek Kultura 2021)
5. W treści maila proszę wpisać nazwę organizacji składającej wniosek.

Zapraszamy do współpracy!