Narodowe Czytanie “Balladyny” w Żytomierzu

NARODOWE CZYTANIE 2020??????
5 września już po raz dziewiąty odbyło się Narodowe Czytanie ,któremu od początku patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Lekturą był dramat Juliusza Słowackiego,,Balladyna ” .
Wydarzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu oraz Szkoły Wiedzy o Polsce .
Odbyło się ono w parku Szoduarskim .Razem czytaliśmy scenę I aktu III. Na zakończenie Narodowego Czytania był wspólny poczęstunek, w czasie którego rozmawialiśmy o Balladynie, dyskutując o losach bohaterów i wydarzeniach tej epoki.
 Narodowe Czytanie zostało zorganizowane w ramach projektu  „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.