Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Polskiej  sobotniej szkole  działającej przy Drohobyckim Polskim Kulturalno – Oświatowym Stowarzyszeniu “Odrodzenie”

Rozpoczęcie roku szkolnego w Polskiej  sobotniej szkole  działającej przy Drohobyckim Polskim Kulturalno – Oświatowym Stowarzyszeniu “Odrodzenie” odbyło się w sobotę 12 września. Pierwsza lekcja została przeprowadzona  w dużej sali, zgodnie z normami sanitarno-higienicznymi.

Dzieciom przekazano informacje o przebiegu zajęć w tym roku szkolnym, podzielono je na grupy. Zaprezentowano podręczniki, materiały dydaktyczne i książki do nauki w szkole.

Zapoznano dzieci z zasadami przestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych, a ze środków przyznanych Szkole przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” zakupiono środki czystości i higieny osobistej.

Dzieci zostały poinformowane o szkole letniej ( projekt “Ekspedycja Polska. Szkoły Letnie i edukacja online” ). Uczniowie zapoznały się z kalendarzem szkolnym i wydarzeniami, które odbędą się w tym roku szkolnym. Uroczystości  te poświęcone są Janowi Pawłowi II w związku z rocznicą jego  beatyfikacji , zaplanowano wizytę  na grób Marii Konopnickiej w związku z 200-ą  rocznicą śmierci poetki,  podkreślano  ważność obchodów  Święta Niepodległości.

Autor: Oksana Jedlińska

Polska sobotnia szkoła działająca

przy Drohobyckim Polskim Kulturalno – Oświatowym Stowarzyszeniu “Odrodzenie”