Nasze dzieci, nasz świat, nasza przyszłość

W przypadający 1 czerwca Dzień Dziecka w naszym Ośrodku Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu odbyło się święto dla dzieci.

Rozpoczęliśmy od gry dla naszych podopiecznych z pięcioma stanowiskami: na pierwszym dzieci śpiewały piosenki w języku polskim, na drugim – opowiadały znane polskie legendy, na trzecim – rysowały, na czwartym – wykonywały zadanie sportowe, na piątym zaś uczestniczyły w grze „Poznaj mnie”.

Później wspólnie z dziećmi wykonaliśmy pamiątkę dla naszej Szkoły Języka Polskiego –obraz z naszymi serduszkami.

Nasze spotkanie było czasem wspólnej zabawy, śpiewania, grillowania oraz cieszenia się pysznymi przekąskami, a zwłaszcza ulubionymi przez dzieci słodyczami i lodami. Był to wyjątkowy dla nas wszystkich czas.

Dziękujemy Siłom Zbrojnym za możliwość spotkania.

Bardzo dziękuję nauczycielom, rodzicom i dobrodziejom za zaangażowanie.

Razem jesteśmy siłą.

Dzieci to nasza przyszłość.

Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu

Zdjęcia udostępniła Mariia Filiseienko