Niedzielna Szkoła Polska im. św. Jadwigi Królowej

Nazwa placówki dydaktycznej

Niedzielna Szkoła Polska im. św. Jadwigi Królowej


Adres

ul. Gogola 155, 69-000 Zaporoże, obwód zaporoski


Data założenia

1999 rok


Podmiot zakładający

„Słowiańskie Zjednoczenie” przy Liceum Akademickim


Miejsce działalności dydaktycznej

pomieszczenia użyczane przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Tatiana Gubienko


Liczba uczniów/nauczycieli

13/1


Liczba grup

5


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie 5-letnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, historia Polski


Opis działalności placówki

Niedzielna Szkoła Polska im. św. Jadwigi Królowej w Zaporożu została założona 16 lat temu. Celem jej twórców było umożliwienie poznania języka przodków osobom o polskich korzeniach, działanie na rzecz odrodzenia polskich tradycji. Nauczaniem zajmuje się Tatiana Gubienko, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (Polska). Zajęcia prowadzone są codziennie oprócz niedziel, w wymiarze 2 lub 4 godzin. Odbywają się w mieszkaniach uczniów i użyczanych przez prywatne firmy salach. Szkoła dysponuje materiałami edukacyjnymi, podręcznikami, literaturą piękną, notebookiem. Wśród absolwentów są osoby, które ukończyły studia w Polsce (w Krakowie i Olsztynie), dwóch aktualnie studiuje w Warszawie, ośmiu otrzymało Kartę Polaka.

Kontakt: [email protected]