Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział Łanowice

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział Łanowice


Adres

81-453 wieś Wojutycze, plebania, obwód lwowski


Data założenia

2014 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział Łanowice


Miejsce działalności dydaktycznej

salka parafialna


Dyrektor placówki

Maria Faluszczak


Liczba uczniów/nauczycieli

30/1


Liczba grup

3


Czas pracy placówki

jeden dzień w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Wojutyczach, małej wsi w rejonie samborskim, została założona przez Towarzystwio Kultury Polskiej Oddział w Łanowicach w 2014 roku. W szkole uczy Maria Faluszczak, absolwentka Drohobyckiego Instytutu Pedagogicznego. Uczniowie – dzieci w wieku 10-15 lat – uczęszczają na zajęcia w soboty w godz. od 10.00 do 13.00. Odbywają się one w użyczanej przez parafię salce, wyposażonej w podstawowe sprzęty szkolne. Placówka stara się zapoznawać uczniów z polskimi tradycjami poprzez organizowanie jasełek i dnia Świętego Mikołaja. W szkole brakuje nieomal wszystkiego, co jest niezbędne do efektywnej nauki: materiałów dydaktycznych, komputera, drukarki, plansz edukacyjnych i podręczników.

Kontakt: [email protected]