Szkoła Sobotnia przy Delegaturze św. Rodziny na Ukrainie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnia przy Delegaturze św. Rodziny na Ukrainie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów


Adres

ul. Tołbuchina 7, 21-005 Winnica, obwód winnicki


Data założenia

2014 rok


Podmiot zakładający

Delegatura św. Rodziny na Ukrainie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów


Miejsce działalności dydaktycznej

pomieszczenie w domu zakonnym


Dyrektor placówki

s. Teresa Jakubowska


Liczba uczniów/nauczycieli

30/2


Liczba grup

3


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy krótkoterminowe, roczne, nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnia przy Delegaturze św. Rodziny na Ukrainie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powstała w Winnicy w zeszłym roku, we wrześniu, z powodu wielkiego zapotrzebowania na znajomość języka polskiego u parafian i osób mających polskie korzenia. Cieszy się wielkim zaufaniem i popularnością ze względu na warunki pracy i elastyczność pracowników. W szkole uczą absolwentki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (Polska) s. Teresa Jakubowska i s. Antonia Chałupiak. Zajęcia odbywają się w salce do nauki języka polskiego w domu zakonnym, która jest umeblowana i wyposażona w pomoce edukacyjne oraz książki. Lekcje są prowadzone dwa razy w tygodniu, w soboty od 14.00 do 18.00 i niedziele od 14.00 do 18.00. Dzieci i młodzież poznają podstawy gramatyki, literatury i kultury polskiej. W szkole są organizowane obchody świąt patriotycznych: Konstytucji 3 maja oraz Niepodległości Polski, Wigilia. Podtrzymuje się takie tradycje jak mikołajki, jasełka, kolędowanie. Uczniowie uczestniczą w spotkaniach tematycznych, sprzątają cmentarz. Szkoła przygotowuje do egzaminu na Kartę Polaka.

Kontakt: [email protected]