Przedszkole w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym św. Zygmunta Gorazdowskiego dla Dzieci i Sierot

Nazwa placówki dydaktycznej

Przedszkole w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym św. Zygmunta Gorazdowskiego dla Dzieci i Sierot


Adres

ul. Chmielnickiego 46a, 82-400 Stryj, obwód lwowski


Data założenia

2007 rok


Podmiot zakładający

Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa


Miejsce działalności dydaktycznej

Centrum Dydaktyczno-Wychowawcze św. Zygmunta Gorazdowskiego dla Dzieci i Sierot


Dyrektor placówki

siostra Natalis – Nataliya Gavrysh


Liczba uczniów/nauczycieli

70/3


Liczba grup

3


Czas pracy placówki

jeden dzień w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie trzyletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Przedszkole w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym św. Zygmunta Gorazdowskiego dla Dzieci i Sierot w Stryju, wybudowanym i oddanym do użytku 15 września 2006 roku, istnieje od ośmiu lat. Placówka została założona i jest prowadzona przez Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa (z główną siedzibą w Krakowie). Siostry józefitki, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców przedszkolaków uczęszczających do CDW, zaczęły w nim uczyć języka polskiego. Przedszkole działa w godz. 8.00-17.00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia z języka polskiego odbywają się w każdej grupie przedszkolnej raz w tygodniu w godzinach 10.00 -11.30. Prowadzą je wychowawczynie Centrum – siostry józefitki, które są nauczycielkami języka polskiego i mają Karty Polaka: s. Switłana – Switlana Shpak, s. Felicja – Olena Maistruk i s. Erika – Marzena Dorosz. Wszystkie mają ukończone studia pedagogiczne. Z lekcji korzystają przedszkolaki nie tylko z terenu parafii, ale z całego miasta i jego okolic w wieku od 3 do 6 lat, podzielone na trzy grupy. Poznawaniu języka towarzyszy nauka piosenek i zabawy edukacyjne. Dzieci wspólnie oglądają bajki i programy edukacyjne w języku polskim.
Kontakt: [email protected]