Polska Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Sokalu

Nazwa placówki dydaktycznej

Polska Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Sokalu


Adres

ul. Nabereżna 5, 80-001 Sokal, obwód lwowski


Data założenia

2014 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Sokalu


Miejsce działalności dydaktycznej

sala wynajmowana przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Jerzy Pudłyk


Liczba uczniów/nauczycieli

84/2


Liczba grup

4


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, muzyka


Opis działalności placówki

Polska Sobotnio-Niedzielna Szkoła w Sokalu została założona przez miejscowy oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w 2014 roku. Dzięki jej pracy wzrasta poziom znajomości polszczyzny lokalnej społeczności polskiej, jej obeznanie z polskimi tradycjami i obyczajami. Nauczycielki Nadija Feduń, absolwentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, i Oksana Janek – Kijowskiego Instytutu Kultury, mają pod swoją opieką 84 uczniów. Miejscem działalności dydaktycznej jest wynajmowana przez miejscową szkołę klasa lekcyjna, w której zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. od 10.00 do 18.00. W placówce są obchodzone wszystkie polskie święta, zarówno narodowe, jak Święto Niepodległości Polski czy Konstytucji 3 maja, jak i religijne: Bożego Narodzenia, Wielkanoc. Uczniowie mogą rozwijać swoje talentyw funkcjonujących w szkole zespołach: wokalnym Rivo, teatralnym czy tanecznym Elmira. Potrzeby młodej placówki są ogromne. Komputer, kserokopiarka, skaner, pomoce edukacyjne, materiały dydaktyczne, podręczniki, filmy, nagrania płytowe czy instrumenty muzyczne to najniezbędniejsze rzeczy.

Kontakt: [email protected]