Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Sarnach przy Parafii Przemienienia Pańskiego

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Sarnach przy Parafii Przemienienia Pańskiego


Adres

ul. Czerwonoarmijska 7, 34-500 Sarny, obwód rówieński


Data założenia

1992 rok


Podmiot zakładający

Parafia Przemienienia Pańskiego


Miejsce działalności dydaktycznej

salka parafialna


Dyrektor placówki

ks. Władysław Łukasiewicz SAC


Liczba uczniów/nauczycieli

87/3


Liczba grup

7


Czas pracy placówki

trzy dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy krótkoterminowe, roczne, nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Sarnach funkcjonująca przy Parafii Przemienienia Pańskiego powstała 23 lata temu. Bodźcem do jej założenia było zainteresowanie parafian nauką języka polskiego, chęcią nawiązania więzi z krajem przodków oraz poznania historii, dziedzictwa i tradycji Polski. W placówce uczą ks. Andrzej Walczuk, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska), Iryna Kulesza, bibliotekoznawca i pedagog, po kursach zawodowych w Rzeszowie (Polska), i ks. Władysław Łukasiewicz, mający ukończone kursy specjalistyczne w Lublinie (Polska). Zajęcia odbywają się we wtorki i środy w godz. 16.00-18.00 oraz soboty od 11.00 do 14.00, w salce udostępnionej przez parafię i umeblowanej. Uczniowie mają do dyspozycji magnetowid, kserokopiarkę, komputer i podręczniki.

W ciągu roku organizowane są imprezy okolicznościowe związane z polskimi tradycjami: wieczór kolęd, Wielkanoc, dzień Świętego Mikołaja, a także Święto Konstytucji 3 maja, Święto Niepodległości Polski. Podczas tych uroczystości wyróżniający się uczniowie są nagradzani za zdobyte na lekcjach osiągnięcia w zakresie recytacji wierszy, polskiego czy historii. Do szkoły są zapraszani goście, np. przedstawiciele Straży Granicznej czy policji. Latem odbywają się półkolonie połączone z nauką języka polskiego i historii Sarn z czasów II RP. Sporo absolwentów kontynuuje zdobywanie wiedzy na studiach w Polsce.

Kontakt: [email protected]